Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Andra förändringar

Avslutningstecknet Punkt 1, 5 och 6 används numera också mellan siffror och bokstäver a–j. Tidigare användes Full cell, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och
      6.

Tre versaltecken Punkt 6Punkt
      6Punkt 6 kan användas för att visa att flera ord i följd är skrivna med versaler. För att visa var följden av versaler tar slut ska avslutningstecknet Punkt 1, 5 och 6 användas.