Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Nya tecken i punktskrift

Tecken Punktskrift Teckennamn

© Punkt 2, 3 och 6Punkt
      1 och 4Punkt 3, 5 och 6 copyrighttecken

® Punkt 2, 3 och 6Punkt
      1, 2, 3 och 5Punkt 3, 5 och 6 registreringstecken

Punkt 2, 3 och 6Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 3, 5 och 6 trade mark-tecken (varumärkestecken)