Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Tecken med nytt utseende i punktskrift

TeckenNytt utseendeTidigare utseendeTeckennamn
% Punkt 1, 4, 5 och 6 Punkt 4 och 6Punkt 3, 5 och 6 procenttecken
Punkt 1, 4, 5 och 6Punkt 1, 4, 5 och 6 Punkt 4 och 6Punkt 3, 5 och 6Punkt 3, 5 och 6 promilletecken
¢ Punkt 4 och 5Punkt 1 och 4 Punkt 4Punkt 1 och 4 centtecken
$ Punkt 4 och 5Punkt 2, 3 och 4 Punkt 4Punkt 2, 3 och 4 dollartecken
Punkt 4 och 5Punkt 1 och 5 Punkt 4Punkt 1 och 5 eurotecken
£ Punkt 4 och 5Punkt 1, 2 och 3 Punkt 4Punkt 1, 2 och 3 pundtecken
¥ Punkt 4 och 5Punkt 1, 3, 4, 5 och 6 Punkt 4Punkt 1, 3, 4, 5 och 6 yentecken
Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5 Punkt 4Punkt 3, 5 och 6 gradtecken
& Punkt 1, 2, 3, 4 och 6 Punkt 5Punkt 3, 4 och 6 et-tecken
> Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt1, 3 och 5 Punkt 1, 3 och 5Punkt 2 större än-tecken
< Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 6 Punkt 2, 4 och 6Punkt 3 mindre än-tecken
Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 3 Punkt 3 multiplikations­tecken
(punkt)
× Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 3, 4 och 6 Punkt 1, 3, 4 och 6 multiplikations­tecken
(kryss)

Punktskriftstecken för markering av enstaka ord (fetstil i första hand) samt förtecken för exakt markering av olika stilsorter:

Punkt 4 och 6 Punkt
      4, 5 och 6

Punktskriftstecken för markering av flera ord (kursiv stil i första hand):

Punkt 6Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      5 och 6 Punkt 3 och 6Punkt
      3Tom cell, mellanrumPunkt
      6Punkt 3