Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.7 Fotnoter och slutnoter

Kortare fotnoter kan i punktskrift placeras längst ned på sidan avskiljd från texten genom en heldragen linje skriven med Punkt 2 och 5.

Övriga noter kan placeras sist i respektive kapitel, volym eller i bilaga.

Som hänvisningstecken i löpande text används antingen siffra eller asterisk. Asterisk används för enstaka noter. Tidigare före­kom också kors som hänvisningstecken. Tecknen är i upphöjd position i svartskrift. I punktskrift skrivs de omedelbart efter de ord/uttryck som det hänvisas till, utan tecken för upphöjd position.

exempel

Var försiktig med bottenspanten1. Automaten2 har stoppat, hävkulan sitter i bänd och kan inte sjunka.

1 Stålbalkar, på vilka tankplåtarna är fästa.

2 Apparater som ordnade tillförseln av olja från tanken till eldstäderna.

Punkt 6Punkt 1, 2, 3 OCH
      6Punkt 1Punkt 1, 2,
      3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1 och 3Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1, 3 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1, 2, 3 och 4Punkt 1Punkt
      1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 3Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1Punkt
      1, 3 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2, 3 och 4Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1 och 3Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1 och 2Punkt 3,
      4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 2, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 3Punkt 1Punkt 3Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2 och 5Punkt 2 och
      5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5Punkt
      2 och 5Punkt 2 och 5

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Tom cell, mellanrumPunkt
      6Punkt 2, 3 och 4Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 2Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 3Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 3Punkt 1Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt
      6Punkt 1Punkt 1, 2,
      3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1Punkt 1, 2, 3 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 4 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum