Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.6 Avvikande textavsnitt – avskiljningslinjer

Ibland är det viktigt att kunna visa att olika textavsnitt har olika karaktär i svartskriften. Man kan också behöva beskriva svart­skriftens layout. För detta ändamål kan man i punktskrift an­vända avskiljande linjer.

Textavsnitten avskiljs med två heldragna linjer med blankrader före den första och efter den andra linjen. Linjerna består av Punkt 2, 3, 5 och 6. Texten mellan de båda linjerna skrivs med indrag.

I den övre linjen kan man skriva bild, bildtext, bildbeskrivning, faktaruta, finstilt avsnitt, kursiv text, frågor, tidningsurklipp, annonstext eller liknande.

Om exempelvis flera bildtexter och bildbeskrivningar följer direkt på varandra kan de stå inom samma linjer med blankrader mellan.

För beskrivning av hur olika stilsorter kan återges i punktskrift, se avsnitt 3.4.

exempel

Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt
      2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1 och 2Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 3Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 6Punkt
      1 och 2Punkt 2 och 4Punkt
      1, 2 och 3Punkt 1, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 6Punkt
      1, 2, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 2Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 2Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 1 och 3Punkt
      1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 6Punkt
      1 och 2Punkt 2 och 4Punkt
      1, 2 och 3Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 2Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 2 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 6Punkt
      1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt
      2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6Punkt 2, 3, 5 och 6