Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.5.1 Avbrutet ord Punkt 3Punkt
      3Punkt 3

exempel

Jag är så för...

Punkt 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3,
      4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3Punkt 3Punkt 3Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum