Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.4.3 Upprepningstecken Punkt 5 och 6

I tabeller och uppställningar används i svartskrift liksom i punkt­skrift citattecken som upprepningstecken.

I punktskrift bör man dock undvika att använda upprep­nings­tecken. Att upprepa texten är ofta att föredra.

I stället för att som i svartskrift centrera upprepningstecknet placerar man det under första bokstaven i det ord det hänvisar till. För att underlätta läsningen bör en ledlinje med Punkt 3 skrivas mellan kolumnerna.

exempel

Bo Nilsson,dagtr.175,00
Alf Svensk,    "175,00
 "       "reseers440,00

Punkt 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och
      3Punkt 2, 3 och 4Punkt
      2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5

Punkt 6Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3Punkt 3Punkt
      3Punkt 3Punkt 3Punkt 3Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5

Punkt 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3Punkt 3Punkt 3Punkt 5 och 6Tom
      cell, mellanrumPunkt 3Punkt
      3Punkt 3Punkt 3Punkt 3Punkt 3Punkt 3Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 3Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5