Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.4.2 Avskiljare efter uppslagsord Punkt 6Punkt 3

I ordlistor och uppslagsböcker används Punkt 6Punkt 3 som avskiljare mellan uppslagsord och övrig text.

exempel

järv -en -ar s.

Punkt 2, 4 och 5Punkt
            3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 6Punkt 3Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum