Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.3.2 Sidbyte

I punktskrift kan man behöva visa var sidbyte finns i en förlaga i svartskrift. Detta görs med en heldragen linje med Punkt 2 och 5. Svart­skriftens sidnummer skrivs i linjen efter tre stycken Punkt 2 och 5.

exempel

Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt
      1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5

Punkt 2 och 5Punkt 2 och
      5Punkt 2 och 5Tom cell,
      mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 2 och 5

Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt
      1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5