Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.3.1 Sidnummer

Sidnummer kan placeras på sidans första eller sista rad. De centreras eller placeras längre ut mot sidans ytterkant.

I punktskrift kan man även behöva ange sidnummer från en förlaga i svartskrift. Dessa sidnummer placeras åt sidans inner­kant och punkt­skriftens sidnummer placeras då mot sidans ytterkant.