Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

9.2 Stycken

Nytt stycke skrivs i punktskrift på samma sätt som i svartskrift, vanligtvis antingen med blankrad eller med indrag. Indrag ska göras med två blank­tecken.

De båda skriv­sätten kan användas parallellt i samma text, blank­rad används då för att markera större stycken och indrag för att markera enskilda stycken inom de större styckena.