Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

7.3 Verslära

Punkt 3 och 6 streck, betonad stavelse (höjning)

–'  Punkt 5Punkt 3 och
      6 streck med apostrof över, betonad stavelse (höjning)

Punkt 1, 2 och 6 båge, obetonad stavelse (sänkning) (även teckenposition under bokstav, förtecken för nedre index)

En betonad stavelse (höjning) markeras i svartskrift med streck eller streck med apostrof över. En obetonad stavelse (sänkning) markeras med båge ∪. Det finns även andra sätt att markera höjning och sänkning.

Tecknen skrivs i punktskrift på egen rad rakt under vokalen i stavelsen.

exempel

Hercules arla stod upp,

  –  ∪ ∪  – ∪   ∪   –

Punkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3
      och 5Punkt 1 och 4Punkt
      1, 3 och 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 2Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 3 och 6Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum