Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

7.2 Repristecken

/: :/ Punkt 3 och 4Punkt
      2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 5Punkt 3 och 4 repristecken (snedstreck och kolon)

|: :| Punkt 4, 5 och 6Punkt
      2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2 och 5Punkt 4, 5 och 6 repristecken (lodstreck och kolon)

Tecknen är helt utbytbara.

exempel

/:I villande skogen jag vallar min hjord:/
Den följer mig så huld och trogen.
Den fattar mitt ord.
Allt om vännen min.

Punkt 3 och 4Punkt 2 och
      5Punkt 6Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1,
      2, 3 och 6Punkt 2 och 4Punkt
      1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 2 och 5Punkt 3 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4
      och 5Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Tom cell, mellanrumTom cell,
      mellanrumPunkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4
      och 5Tom cell, mellanrumPunkt
      1, 2 och 4Punkt 1Punkt
      2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 6Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum