Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

6.9 Måttenheter

° Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5 gradtecken

Punkt 5 minut, fot

Punkt 5 och 6 sekund, tum

För förtecken för övre och nedre index, se avsnitt 3.3.2.

exempel

Mora hade 8 °C.

Punkt 6Punkt 1, 3 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1,
      2, 3 och 5Punkt 1Tom cell,
      mellanrumPunkt 1, 2 och 5Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 6Punkt 1 och 4Punkt 3Tom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Vinkeln är 29°20′.

Punkt 6Punkt 1, 2, 3 OCH
      6Punkt 2 och 4Punkt
      1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

29°20′15″ var vinkelns exakta mått.

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 2 och 4Punkt
      1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 1 och 5Punkt 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 3Punkt 1 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1 och 5Punkt 1,
      3, 4 och 6Punkt 1Punkt
      1 och 3Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 1 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

En Maxi 33:a är 33′ lång.

Punkt 6Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell,
      mellanrumPunkt 6Punkt
      1, 3 och 4Punkt 1Punkt
      1, 3, 4 och 6Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1 och 4Punkt 2 och 5Punkt 1Tom
      cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1 och 4Punkt 5Tom
      cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 3

42″ plasmaskärm

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1, 4 och 5Punkt 1 och 2Punkt
      5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Pallen var bara 9 dm2.

Punkt 6Punkt 1, 2, 3 OCH
      4Punkt 1Punkt 1, 2 och
      3Punkt 1, 2 och 3Punkt
      1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 2Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 3, 4 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Containern rymde 7 m3.

Punkt 6Punkt 1 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1,
      3, 4 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 2 och 4Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 3 och 4Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 3, 4 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum