Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

6.8 Rottecken

Punkt 1, 4 och 6 rottecken

Rottecknet Punkt 1, 4 och 6 skrivs omedelbart före det uttryck som roten omfattar.

exempel

25 = 5

Punkt 1, 4 och 6Punkt
            3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum