Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

6.6 Procenttecken och promilletecken

% Punkt 1, 4, 5 och 6 procenttecken

Punkt 1, 4, 5 och 6Punkt
      1, 4, 5 och 6 promilletecken

exempel

Momsen kan vara 25 %, 12 % eller 6 %.

Punkt 6Punkt 1, 3 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3
      och 4Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4, 5 och 6Punkt 2Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 1 och 2Tom
      cell, mellanrumPunkt 1, 4, 5 och 6

Punkt 1 och 5Punkt 1,
      2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt
      1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4, 5 och 6Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Gränsen är 0,2 ‰.

Punkt 6Punkt 1, 2, 4 OCH
      5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt
      3, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 2Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4, 5 och 6Punkt 1, 4, 5 och 6Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum