Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

6.5.3 Bråktal

Täljare och nämnare skrivs åtskilda av horisontellt bråkstreck Punkt 1,
      2, 5 och 6 eller snedstreck Punkt 3 och 4. Observera att man i svartskrift måste ha blanktecken mellan heltalssiffra och bråk då man använder sned­streck som bråktecken.

exempel

2 1/2 dl mjölk

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 3 och 4Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 3 och 4Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 4 och 5Punkt 1, 2 och 3Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1 och 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

¾-takt

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 4Punkt 3 och 4Punkt
      3, 4, 5 och 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 3 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1 och 3Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Summa: ett och ett halft plus ett och ett halft är lika med 3

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 1, 2, 5 och 6Punkt
      3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 2, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 5 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

För skrivning av komplicerade bråk, se Skrivregler för matematik och naturvetenskap.