Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

6.5.2 Division med horisontellt bråkstreck

exempel

2400
──── = 200
 12

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 1, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 1, 2, 5 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 1 och 2Tom
      cell, mellanrumPunkt 2, 3, 5 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum