Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

6.4.2 Multiplikation med kryss

exempel

Småbildsformatet är 24 × 36 mm.

Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt 1 och
      6Punkt 1 och 2Punkt
      2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 1, 4 och 5Tom
      cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 3, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Formatet var 24 mm × 36 mm.

Punkt 6Punkt 1, 2 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 1,
      2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 3, 4 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 1, 3 och 4Punkt
      1, 3 och 4Punkt 3Tom cell,
      mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Mikroskopet förstorar 625 ×.

Punkt 6Punkt 1, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt
      1, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 2, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2 och 4Punkt 2, 4 och 6Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1, 2 och 4Punkt 1 och 2Punkt
      1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 4, 5 och 6Punkt 1, 3, 4 och 6Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum