Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

5.4 Vanliga nummer och tal

När man skriver skiljetecken i sifferföljder följer man också i punktskrift de rekommendationer Språkrådet ger i Svenska skrivregler. När man skapar punktskrift från en förlaga ska inte utseendet av nummer och tal förändras.