Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Matchresultat

Fotbollsmatchen slutade 2–0 (1–0).

Punkt 6Punkt 1, 2 och 4Punkt 1, 3 och 5Punkt 2,
      3, 4 och 5Punkt 1 och 2Punkt
      1, 3 och 5Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 3 och 4Punkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 6Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 3 och 6Punkt
      3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 3, 5 och 6Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum