Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Kronor och ören

2,50 kr

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 2Punkt 1
      och 5Punkt 2, 4 och 5Tom
      cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

2.50 kr

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 3Punkt 1
      och 5Punkt 2, 4 och 5Tom
      cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

2:50 kronor

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 2 och 5Punkt
      3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

197 kr kan också skrivas 197:–.

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 2 och 4Punkt
      1, 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1 och 3Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 2 och 4Punkt
      1, 2, 4 och 5Punkt 2 och 5Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum