Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Klockslag

Kl. 8.45

Punkt 6Punkt 1 och 3Punkt 1, 2 och 3Punkt 3Tom cell, mellanrumPunkt 3,
      4, 5 och 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 3Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Hans årsbästa på maraton var 2.40.02 och på 1500 m 4.07,3.

Punkt 6Punkt 1, 2 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 6Punkt 1, 2, 3
      och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1 och 2Punkt 3, 4 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 1Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 3Punkt
      1, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 3Punkt 2, 4 och 5Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 5Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 2, 3 och 4Punkt 1 och 6Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 1 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1, 4 och 5Punkt 3Punkt
      2, 4 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 2Punkt 1 och 4Punkt
      3Tom cell, mellanrumTom
      cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum