Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Diarienummer

Dnr 09:369

Punkt 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt
      1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 2 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 4Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Dnr 09/369

Punkt 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt
      1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 3 och 4Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 1, 2 och 4Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum