Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Datum

Den 4 januari

Punkt 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 3, 4
      och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 2, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 3 och 6Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

2009-01-04

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 1Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

13–15/6 -09

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 1 och 4Punkt
      3 och 6Punkt 3 och 6Punkt
      3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt
      1 och 5Punkt 3 och 4Punkt
      3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

13–15.6.2009

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 1 och 4Punkt
      3 och 6Punkt 3 och 6Punkt
      3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt
      1 och 5Punkt 3Punkt
      1, 2 och 4Punkt 3Punkt
      1 och 2Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum