Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Bibelställe, psalmvers

Lukas 18:25

Punkt 6Punkt 1, 2 och 3Punkt 1, 3 och 6Punkt 1 och
      3Punkt 1Punkt 2, 3 och
      4Tom cell, mellanrumPunkt
      3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt
      1, 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Psalm 18:1–3

Punkt 6Punkt 1, 2, 3 OCH
      4Punkt 2, 3 och 4Punkt
      1Punkt 1, 2 och 3Punkt
      1, 3 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 1, 2 och 5Punkt 2 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 3 och 6Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum