Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Skala

Skala 1:3 miljoner

Punkt 6Punkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 3Punkt 1Punkt 1, 2 och 3Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1Punkt 2 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 1, 3 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 3Punkt 2, 4 och 5Punkt 1, 3 och 5Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum