Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Plusgiro

90 00 90-2

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      2 och 4Punkt 2, 4 och 5Tom
      cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2 och 4Punkt 2, 4 och 5Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum