Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

Bankgiro, bankkonto

463-9984

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1, 4 och 5Punkt 1, 2 och 4Punkt 1 och 4Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2 och 4Punkt 2 och 4Punkt 1, 2 och 5Punkt 1, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

8156-2 573 045 409-9

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1, 2 och 5Punkt 1Punkt
      1 och 5Punkt 1, 2 och 4Punkt
      3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 1 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 3 och 6Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2 och 4Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum