Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

5.3 Gruppering av siffror i långa tal

När man skriver tal i punktskrift ska siffertecknet upprepas efter blanktecken och övriga tecken, med undan­tag av komma och punkt. I långa tal som är grupperade med blanktecken kan man i punkt­skrift i vissa fall använda Punkt 3 i stället för blank­tecknet. Då be­höver inte siffer­tecknet upprepas. Till exempel kan det bli lättare att skilja kol­umner i tabell­uppställ­ningar från varandra om Punkt 3 används.

I svartskrift grup­perar man sällan tusentals­följder med punkt och knappast alls långa decimaltal.

exempel

100 000 000

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 2, 4 och 5Punkt
      2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1Punkt 2, 4 och 5Punkt
      2, 4 och 5Punkt 3Punkt
      2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 3Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 2, 4 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

3,141 592 653 59...

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 4Punkt 2Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1Tom cell, mellanrumPunkt 3,
      4, 5 och 6Punkt 1 och 5Punkt
      2 och 4Punkt 1 och 2Tom
      cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1, 2 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1 och 4Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Punkt 2 och 4Punkt 3Punkt
      3Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 4Punkt 2Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1Punkt 3Punkt 1 och 5Punkt 2 och 4Punkt 1 och 2Punkt 3Punkt 1, 2 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1 och 4Punkt 3Punkt 1 och 5Punkt 2 och 4Punkt 3Punkt
      3Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum