Gå direkt till brödtext [snabbkommando alt 8]. Gå direkt till den lokala menyn [snabbkommando alt 9].
Svenska skrivregler för punktskrift
Början av den lokala menyn.
Början av brödtext.

5.2 Decimaltecken

, Punkt 2 decimalkomma

. Punkt 3 decimalpunkt (förekommer huvudsakligen i engelsk text och inte på svenska)

: Punkt 2 och 5 kolon

exempel

59,3 sekunder

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 5Punkt 2 och 4Punkt
      2Punkt 1 och 4Tom cell,
      mellanrumPunkt 2, 3 och 4Punkt 1 och 5Punkt 1 och 3Punkt 1, 3 och 6Punkt 1, 3, 4 och 5Punkt 1, 4 och 5Punkt 1 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

59.3

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 5Punkt 2 och 4Punkt
      3Punkt 1 och 4Tom cell,
      mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Pi är 3,14159...

Punkt 6Punkt 1, 2, 3 OCH
      4Punkt 2 och 4Tom cell,
      mellanrumPunkt 3, 4 och 5Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 4Punkt 2Punkt 1Punkt
      1, 4 och 5Punkt 1Punkt
      1 och 5Punkt 2 och 4Punkt
      3Punkt 3Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

3.14159...

Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt
      1 och 4Punkt 3Punkt 1Punkt 1, 4 och 5Punkt 1Punkt 1 och 5Punkt 2 och 4Punkt 3Punkt 3Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum

Om kolon används som decimaltecken måste siffertecknet upprepas. Kolon används också för att ange klockslag, paragrafer, skalangivelse etc.

exempel

Boken kostar 279:50.

Punkt 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 3 och 5Punkt 1 och
      3Punkt 1 och 5Punkt
      1, 3, 4 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 1 och 3Punkt 1, 3 och 5Punkt 2, 3 och 4Punkt 2, 3, 4 och 5Punkt 1Punkt 1, 2, 3 och 5Tom cell, mellanrumPunkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 2Punkt 1, 2, 4 och 5Punkt 2 och 4Punkt 2 och 5Punkt 3, 4, 5 och 6Punkt 1 och 5Punkt 2, 4 och 5Punkt 3Tom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrumTom cell, mellanrum