Fyra elever läser i ett klassrum, en av dem läser talböcker

Tankar om talböcker. Elevers perspektiv på Legimus.

Vill du veta vad elever tänker om Legimus? Specialläraren Camilla Brink har undersökt det i examensarbetet Tankar om talböcker, elevperspektiv på Legimus. Hon har frågat elever vilka för- och nackdelar de ser med att använda talböcker, om de tittar på texten samtidigt som de läser, om de får stöd och uppmuntran av sina lärare med mera.

Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka vilka hinder samt möjligheter som kan identifieras i elevers användande av talböcker samt att få en uppfattning om hur elever uppfattar lärares attityd och kompetens inom detta område.

Camilla skickade ut en enkät till  elever i åk 4-9 som har ett Legimuskonto.

Sammanfattningsvis visar resultaten att respondenterna i denna studie till största delen är positivt inställda till att använda talböcker. De menar att talböcker gör det lättare att förstå texter och ger dem möjlighet att uppleva spännande böcker som de annars hade haft svårt att läsa. Att kunna läsa samma böcker som sina klasskamrater ansågs också som en viktig aspekt.

Trots den i grunden positiva inställningen hos flertalet respondenter framkom ett antal negativa faktorer såsom bristen på inlevelse hos inläsaren, att det är pinsamt att använda talböcker samt att de uppfattar det som att deras lärare tycker att fysiska böcker är bättre. Då det gäller hur respondenterna uppfattar lärares attityd och kompetens inom detta område visar resultaten på stora variationer.

Läs hela Tankar om talböcker. Elevers perspektiv på Legimus (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)