Idor Svensson - Stödjande läs- och skrivappar

Idor Svensson bedriver forskning inom psykologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning riktar in sig på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Idor menar det finns alternativa sätt att ta till sig och förmedla text och att det är viktigt för elever med läsnedsättning att få tillgång till alternativa verktyg/appar.

Här finns en kort film där Idor Svensson sammanfattar vad han har kommit fram till.

SDK-konferensen 2016 höll Idor Svensson ett uppskattat föredrag som han kallade

Stödjande ”läs- och skrivappar” - ett bra alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter?

Titta gärna på föredraget, det blr en snabb och enkel fortbildning!
Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)