Growing up with dyslexia

I S. Gunnel Ingessons avhandling Growing up with dyslexia intervjuas 75 ungdomar i åldern 14–25 år. En del av undersökningen handlar om hur de upplevt skoltiden. Ungdomarna beskriver ofta de sex första skolåren som svåra, präglad av känslor som frustration, förvirring och förödmjukelse. Med tiden blir det bättre, om ungdomarna kommer till insikt om att dyslexin bara är en liten del av dem.

Undersökningen tyder också på att de ungdomar som har ett intresse eller en talang, till exempel sport, konst, musik, eller teknik, i kombination med stöd från föräldrar och andra vuxna, har störst chans att utveckla en god självkänsla som vuxna.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)