Talboksanvändning stärker självkänslan

Talboksanvändning har en potential att stärka självkänslan hos barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi visar Milanis, Lorussos och Moltenis undersökning The effects of audiobooks on the psychosocial adjustment of pre-adolescents and adolescents with dyslexia. Man undersökte  italienska barn i åldern 11–16 år. Undersökningen genomfördes på så sätt att en grupp fick talböcker och en annan grupp fick fortsätta med pappersböcker.

Efter fem månader visade gruppen som läste talböcker bättre läsförmåga, ökat självförtroende och de  fick också lättare att koncentrera sig på arbetet i skolan.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)