Bilden visar en rosa nyckelring med MTM:s logga placerad på ett bord i en sändningsstudio.
I år blir studiedagen i hybridformat, välkommen delta digitalt eller fysiskt.

Studiedag för skolan i hybridformat

MTM arrangerade en kostnadsfri studiedag för skolan i hybridformat torsdag 9 december 2021 kl 9-12 där vi riktade fokus på elever som läser talböcker.

Vi är glada och stolta att kunna presentera skolbibliotekarierna Karin Taberman och Linda Allard Forsman som talar om hur 70 000 skolelever använder talboksbiblioteket Legimus som sitt bibliotek. Men hur ska man göra som skolbibliotekarie så att de elever som har behov av talböcker faktiskt ska hitta till och använda Legimus?

Tillsammans har Karin Taberman och Linda Allard skrivit en kandidatatuppsats om Legimus i skolan. I sin föreläsning talar de om hur skolbibliotekarier arbetar för att alla elever som behöver ska få använda Legimus och vilka faktorer som kan ligga bakom ett framgångsrikt arbete med tillgängliga medier i skolan.

Under studiedagen har vi också glädjen att höra Emma Lindeblad, psykolog och fil doktor, som presenterar sin forskning inom området lässvårigheter, assisterande teknik och psykologiskt mående hos elever med lässvårigheter. Emma Lindeblad kommer också tala om på vilket sätt pedagoger och andra runt eleven kan motivera, stötta och medverka till en god psykisk hälsa hos elever som har lässvårigheter sin skolvardag

Dagens fjärde talare är Linda Fälth, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, med tjugo års lärarerfarenhet från grund- och särskola. Linda Fälth har bland annat forskat kring vilka insatser som främjar en god läs- och skrivutveckling. Hon kommer att tala om vad du som pedagog kan tänka på när du möter elever med läs-och skrivsvårigheter. 

Den här studiedagen sändes digitalt via Vimeo av Altitude Meetings. Sändningen skrivtolkades live samt tolkades till teckenspråk. 

Länken för att titta på sändningen är:

https://vimeo.com/653678819/f4f4774a68

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)