Här finns mer information

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

SPSM är en statlig myndighet som arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
SPSM producerar läromedel inom områden där den kommersiella marknaden inte täcker behoven. Man gör dessutom anpassningar av förlagsutgivna läromedel och stimulerar utvecklingen och utbudet av specialpedagogiska läromedel genom ekonomiska bidrag och konsultativt stöd till förlag. SPSM informerar också om befintliga specialpedagogiska läromedel och material för elever i olika skolformer.
Vissa av SPSM:s böcker finns att låna i Legimus.
SPSM har tjänsten Hitta läromedel där man enkelt kan söka fram olika specialpedagogiska läromedel och liknande produkter.
spsm.se
spsm.se/hittalaromedel

Inlästa läromedel

Inläsningstjänst producerar inlästa läromedel för grundskola och gymnasium. Vissa läromedel kan fås inlästa direkt från läromedelsförlagen.
inlasningstjanst.se

LL-förlaget och andra lättlästa förlag

Lättlästa böcker publiceras av flera olika fristående förlag. LL-förlaget är en del av MTM och är Sveriges äldsta förlag som ger ut lättlästa böcker.
Andra förlag är till exempel Hegas, Nypon, Vilja och Argasso:
ll-forlaget.se
hegas.se
nyponforlag.se
viljaforlag.se
argasso.se

8 Sidor och andra lättlästa nyhetstidningar

Det finns inte så många lättlästa nyhetstidningar. MTM ansvarar för att ge ut 8 Sidor, som har funnits sedan 1984. Sesam var en annan nyhetstidning som var skriven på lättare svenska, den är numera nedlagd.
8sidor.se

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)