bild på elever som läser och lyssnar

Olika sorters medier

På den här sidan har vi samlat grundläggande information om olika sorters tillgängliga medier.

Talböcker

En talbok är en inläsning av en tryckt bok. En del talböcker innehåller både tal, text och bilder. Text och inläsning är synkroniserade, och i läsprogram eller app kan läsaren följa med i texten på skärmen. Alla som har en läsnedsättning kan låna talböcker.

På vår webb finns mycket mer information om talböcker
Legimus är vårt digitala bibliotek med mer än 110 000 talböcker.

Lättläst litteratur

En lättläst bok är anpassad språkligt och innehållsmässigt. Den använder enklare ord och förutsätter inte att läsaren är bekant med området eller genren. Lättlästa böcker kan indelas i lätt, lättare och lättast. De lättaste böckerna innehåller lite text och många bilder. Många lättlästa böcker är skrivna direkt på lättläst svenska, men det finns också många återberättelser av kända svenska och utländska böcker.
LL-förlaget, Hegas, Nypon, Vilja och Argasso är några av förlagen som ger ut lättlästa böcker.

Taltidningar

De flesta nyhetstidningar finns också som taltidningar. En taltidning innehåller hela den tryckta tidningen och är inläst med syntetiskt tal. Taltidningar levereras över nätet och kommer fram samtidigt som den tryckta tidningen. Alla som har en läsnedsättning kan prenumerera på taltidningar. Det är tidningarna själva som bestämmer hur mycket det ska kosta att prenumerera på taltidningen.

Läs mer om taldagstidningar i skolan

E-textböcker

En e-textbok innehåller digitalt lagrad text som man läser i en dator och är i första hand avsedda för personer med synnedsättning. Man behöver läsprogrammet Textview, som finns att ladda ner från Legimus. Läsaren behöver också andra anpassningar som talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftsskärm.

Punktskriftsböcker

En punktskriftsbok är en bok som är tryckt i punkskrift och läses med fingertopparna.
Läs mer om punktskrift

Teckenspråkig litteratur

Det svenska teckenspråket är ett rörligt och visuellt språk och saknar tryckt form. När tryckta böcker överförs till teckenspråk blir det i form av film som läses i dvd-format. Teckenspråket är inte ett internationellt språk utan skiljer sig åt mellan olika länder.

Läromedel och kurslitteratur

För elever i grundskola och gymnasium med läsnedsättning finns anpassade läromedel. Studenter vid universitet och högskola kan få kurslitteratur anpassad. SPSM ansvarar för tillgängliga läromedel för grundskola och gymnasium och MTM för anpassad kurslitteratur på högskolan.
Läs mer om SPSM
Läs mer MTM:s service för högskolor

Lättlästa nyhetstidningar

Att kunna få veta vad som händer i Sverige och världen är en förutsättning för att vara delaktig i det demokratiska samtalet. Därför finns det lättlästa nyhetstidningar. Tidningarna anpassar sina nyheter både språkligt och hur nyheterna presenteras. De förutsätter inte att läsarna har förkunskaper om olika ämnen utan förklarar vad som har hänt och varför.

Läs lättlästa nyheter på nyhetstidningen 8 Sidors webbplats.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)