Mie Björkman, bibliotekarie

Skol+Folkbibliotek=Sant

I Sundbyberg har alla skolor skolbibliotek som fungerar bra. Inte så unikt kanske. Men i kommunen har man löst det på ett lite annorlunda sätt. Det är folkbiblioteket som sköter om skolbiblioteken! Och eleverna läser arton böcker om året!

I Sundbyberg fungerar det så att kommunen har bestämt att de pengar som skolorna skulle få för att ha skolbibliotek, de har man i stället gett till folkbiblioteket, som sedan har fått i uppdrag att sköta om kommunens skolbibliotek. Mie Björkman är en av bibliotekarierna som arbetar med skolbibliotek.

En dag i vecka är Mie på Ursviks skola, en F-6 skola med 200 elever. När hon är där så håller hon bokprat enligt ett rullande schema, hon bemannar också skolbiblioteket och tar emot elever som kommer till biblioteket.
Övriga dagar är skolbiblioteket också öppet, då får eleverna själva låna böcker, de skriver sitt lånenummer på ett bokkort som de lämnar i en liten låda på skolbiblioteket. "Det fungerar jättebra, jag är imponerad över vilken ordning eleverna har" säger Mie. "De lånar jättemycket, drygt 18 böcker per elev och läsår". Öppet varje dag är också en del av kommunens målsättning, skolbiblioteken ska vara öppna och tillgängliga.

Lilla Albyskolan (en annan F-6 skola med 275 elever) där har man inte plats för ett bibliotek på skolan, så där kommer eleverna tre dagar i veckan till folkbiblioteket i Sundbyberg där Mie tar emot.

När Mie möter eleverna så handlar det mest om bokprat och böcker, men för de som är skolbibliotekarier på kommunens högstadieskolor så tar informationssökning en större del av arbetstiden. Överlag så jobbar Mie mycket med bokprat för att väcka intresse och inspirera till läsning. Hon säger att det är roligt att läsa böcker med "högläsningsglasögonen på" - att tänka ut vilka stycken som passar till högläsning på bokpraten. Det bästa med bokpraten är nästan att eleverna får kommentera och diskutera böckerna. Ofta är det något i en bok som en eleven kan anknyta till, något som hon själv har varit med om.
En lärare jobbar med att låta eleverna skriva till Mie om de böcker som de gillar, och nästa gång så dyker de böckerna upp i bokpratet!

På biblioteket i Sundbyberg har lättlästhyllorna en central och praktiskt placering. Precis mellan barn/ungdoms- och vuxenavdelningarna. Man har valt att dela upp lättlästa böcker i en grupp för barn och en för ungdomar. "Vi tycker att de som väljer lättläst också ska kunna känna att det är dags att gå till tonårshyllan", säger Mie.

"Som ett skott är ungdomarna iväg till lättläst-hyllan" berättar Mie. Populära böcker är Nypon förlags nya jättelätta tonårsböcker och även Argassos böcker, lättlästa tonårsböcker har visat sig vara populära bland elever från fjärde och femte klass.

Skolbiblioteken i Sundbyberg fördelar sina böcker på tre olika "högar", de skolor som har skolbibliotek har ett eget bestånd som den bibliotekarie som är skolbibliotekarie sköter om.
Dessutom finns en bokpratspool som är gemensam för skolbiblioteken i kommunen. Det är böcker som det finns flera ex av och som man vet är efterfrågade av eleverna. "Man kan säga att det ungefär är som en skolbibliotekscentral" förklarar Mie.

Sedan finns det också en klassuppsättningspool med 30 ex av varje titel, som främst är för lärarna när de vill jobba med en titel i helklass.

Mie tycker att det är bra att lärarna i skolan uppmuntrar tyst läsning och att alla elever har en bänkbok. När Mie bokpratar hjälper hon eleverna att välja rätt bok och uppmuntrar gärna eleverna att läsa en faktabok.
Hon arbetar tillsammans med en specialpedagog och har särskilda Daisybokprat för barn med dyslexi. Här ser man en av fördelarna med att skolbiblioteket har folkbibliotekets resurser, Mie har koll på utbudet av Dasiyinläsningar, och eleverna kan direkt välja den bok de är sugna på. Mie skriver också brev till elevernas föräldrar och uppmuntrar dem att göra det möjligt för eleverna att lyssna på Daisy skivor hemma, om inte annat så genom att ladda ned Amis till datorn.
Hon arbetar för att eleverna med lässvårigheter ska läsa även på fritiden, och orkar de inte läsa, så kan de "nöjesläsa med öronen". För det är också viktigt att kunna hänga med, att läsa de böcker som faktiskt är för tjocka och jobbiga för många dyslektiker (Harry Potter, Twilight) men som klasskompisarna läser, och då är inläsningar en utmärkt lösning.

Man har jobbat mycket med Bokjuryn på skolorna i Sundbyberg och lade totalt 197 röster i tävlingen och en elev i Ursviksskolan vann till och med en klassuppsättning till sin klass! Dessutom har biblioteket med pengar från Kulturrådet gett varje klass 20 böcker att dela på tills de var klara med Bokjuryn, sedan gick böckerna till "bokpratspoolen".

Innan Mie började arbeta med skolbibliotek i Sundbyberg arbetade hon som barnbibliotekarie i Rinkeby. En av många saker hon uppskattar med sitt nuvarande arbete är att kunna följa eleverna år för år. Hon framhåller vikten av "alla barn blir sedda" och det ger mycket tillbaka: "hur trött man än är, så blir man alltid glad när man träffat elever". Sedan får barnen en relation till biblioteket och kommer tillbaka längre fram i livet.

I Sundbyberg jobbar man för att få barnen till att bli både bokläsare och biblioteksbesökare. Man har bokpresentationer för föräldragrupper från BVC och alla förskolor är med i Läspåsen och får böcker från biblioteket som barn och föräldrar får låna, man har till och med Läspåsen Extra för att varje barn ska ha en bok på sitt eget modersmål på förskolan.

Framtiden ser ljus ut. Sundbyberg växer så det knakar. Det blir fler elever i skolorna och skolbibliotek ska finnas i alla skolor och stadsbiblioteket flyttar snart till nya, bättre och större lokaler.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)