Glad pojke med bok i handen

Hela skolan lyssnar

Eleverna på Ålstensskolan i Bromma lyssnar på inlästa böcker en vecka per termin. Det är fjärde terminen i rad som skolan genomför projektet Hela skolan lyssnar.

Det är tidig morgon och lugnt i lärarrummet när vi besöker Terese Cannehag Berglund, förstelärare i läsning på Ålstensskolan F-5. Genom stora soliga fönster ser vi barnen på väg över skolgården till dagens första lektion. Terese bjuder på kaffe och berättar om Hela skolan lyssnar-projektet som blivit en viktig del i hennes läsfrämjande arbete med attityder och motivation kring läsning.

Att lyssna är att läsa med öronen!

Affischer och ett bord uppdukat med böcker i lärarrummet vittnar om att det arbetas aktivt med läsning. Terese har valt ut böcker som finns inlästa och kan hämtas hem i avsnitt på Sveriges radios webbplats. De presenteras kort med innehåll och åldersrekommendation, så att lärarna lätt kan välja lämplig bok för sin klass.

Under en vecka per termin lyssnar alla elever på böcker tillsammans. Fast Hela skolan lyssnar är mer än så. Det handlar om att skapa samtal kring läsning och att normalisera lyssning som ett jämbördigt alternativ: att lyssna är att läsa med öronen!

Therese Cannehag BjörklundFilm inspirerade

Sedan tre år tillbaka är Terese Cannehag Berglund förstelärare i läsning på Ålstensskolan, där hon varit sedan hösten 2000. En del av tjänsten är knuten till skolbiblioteket, med ansvar för registrering av egen nedladdning i Legimus. För att lära sig mer om arbetet med talböcker gick Terese en kurs på Medioteket – och blev mycket inspirerad av Mediotekets och MTM:s film från Snösätraskolan i Stockholm. Där arbetar lärare, specialpedagog, skolbibliotekarie, it-resurs och rektor tillsammans i ett team kring talboksanvändarna.

– Bra samverkan mellan specialpedagogerna och mig är nödvändig för att parallellt kunna arbeta vidare med lästräning och den automatiserade läsningen. Talböcker kan ge delade läsupplevelser, motivation och ökat ordförråd. Det är spår som inte får konkurrera med varandra, säger Terese.

Team säkrar stödet

Under Hela skolan lyssnar-veckan har Terese haft en föreläsning för all personal om talböcker och lyft behovet av samverkan kring eleverna som läser talböcker. Lärare har så många saker att hålla reda på. Att arbeta i ett talboksteam skulle kunna säkra upp att eleverna verkligen får den hjälp de behöver. Det ansvaret bör inte ligga på en enskild lärare, anser Terese:

– Förra året registrerade jag elever i flera olika årskurser för egen nedladdning på skolbiblioteket. Men det är ganska svårt att följa upp hur det går för dem när jag sedan inte möter eleverna i undervisningen. Vi skulle behöva göra en mer strukturerad uppföljning av nya användare.

Hon pratar med eftertryck om hur viktigt det är att agera innan ett barn börjar identifiera sig som icke-läsare. Därför väcktes idén om att fånga upp barnen redan i års-kurs 1. Med bedömningsstöd från specialpedagogen identifierade Terese elever som kunde tänkas ha hjälp av talböcker, redan i slutet av första terminen.

– Jag vill fånga upp barnen innan de tröttnar för att avkodningen är för svår och motivationen avtar. Då kan de inte läsa samma böcker som kompisarna och hamnar utanför en delad upplevelse. De ser sig som en icke-läsare, säger Terese.

– För några av de här barnen kanske vi kan plocka bort talboken senare, resonerar Terese kring sina 8-åriga talboksläsare.

Få med föräldrarna

Så startades Legimusgänget med tretton barn i början av året. De har träffats veckovis i en egen bokcirkel under en månads tid. Till varje träff har de läst en talbok hemma.

Först arrangerade Terese en informationsträff med föräldrarna om talböcker. Under bokcirkelperioden fick föräldrarna brev om veckans bok med tips på samtalsfrågor och andra lästips.

– Det var nödvändigt att presentera förutsättningarna och få med föräldrarna på tåget. Föräldrarna ska kunna söka, ladda ner och använda böckerna i Legimus. Tanken är att de under den här månaden ska få in en vana, samtidigt som de kan skicka frågor till mig om det krånglar.

Föräldrarnas attityd är viktig för hur det går. Terese har poängterat att barnen inte ska behöva känna att ”nu får du Legimus för att du inte kan läsa”. Talböckerna ska inte slå ut den vanliga lästräningen hemma, utan fungera som ett positivt komplement.

Och gensvaret från barn och föräldrar har varit så positivt att det troligen blir fler Legimusklubbar på Ålstensskolan framöver!

Tereses tips till lärare och bibliotekarier

  1. Se Mediotekets och MTM:s skolfilm för inspiration till teamarbete kring talböckerna,
  2. Satsa på information till föräldrarna om egen nedladdning.
  3. Engagera läsande förebilder: personal på skolan, föräldrarådet och andra vuxna
  4. Organisera Hela skolan lyssnar – UR och SR har bra material.
  5. Böcker ska finnas i mängder, både i skolan och på fritids.

TEXT SARA LAFOLIE, FOTO CARINA GERDIN

Spara

Spara

Spara

Spara

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)