Bild på Anja Sahlstedt

Talböcker i skolan– stöd eller stigma?

När Anja Sahlstedt studerade till bibliotekarie märkte hon att eleverna inte läste talböcker i skolan. Anja insåg att hon inte visste hur man som användare upplever att läsa talböcker. Frågor som varför, när och hur förblev obesvarade. Därför tog hon saken i egna händer och skrev en uppsats i ämnet.

Anja Sahlstedt är lärare i grunden och väl bekant med frågor kring läsande och läsnedsättning då hon även arbetat som ansvarig för ett skolbibliotek. I samband med sina studier i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås väcktes funderingar kring varför elever som är registrerade användare på Legimus så sällan använder talböcker under skoltid. Anja berättar att hon började leta information i ämnet:

– Jag fann förvånande nog ingen forskning eller annat skrivet om detta. Samtidigt såg jag att antalet registrerade användare ökat men att många endast laddar ner en eller två böcker per år.

Varför är det så? Är det kanske på grund av sociala aspekter eller beror det på hur lärare förhåller sig till talboksläsande?

Dessa frågor och fler därtill sökte Anja svaren på i sin kandidatuppsats ”Talböcker i skolan – stöd eller stigma?”. I uppsatsen, som är baserad på djupintervjuer av elever i årskurs fem och sex, konstaterar Anja att orsakerna till att man inte läser talböcker i skolan är flera.

Synen på vad en talbok är, vad läsning innebär samt upplevelsen av att ha en läsnedsättning ger tillsammans några av svaren. Anja konstaterar:

– Det är inte tekniken – det är pedagogiken det hänger på. Lärarna uppmuntrar inte alltid till att använda talböcker. Eleverna kände att på lektionstid, då ska man läsa själv – talböckerna ser man som att någon läser för dem, inte att man läser själv.

Talböcker i skolan beskrevs till och med av vissa elever i studien som att det är fusk. Själva talboksanvändandet var dock något positivt.

– Man vill göra som alla andra, så i skolan läser man men hemma lyssnar man.

Som skolbibliotekarie ser Anja sitt ansvar att ledsaga och uppmuntra eleverna att använda sitt legimuskonto, hon menar att det är viktigt att få bort stigmatiseringen kring läsandet och att alla ska kunna vara med och läsa på sitt sätt:

– Det är viktigt att alla förstår att man kan läsa med ögonen och öronen. Jag vill att man ska lämna skolan med huvudet högt och ryggen rak!

Det är viktigt att följa eleven i användandet av talböcker menar Anja. Som elev vill man få tips och guidning i vilken litteratur som finns. Det är också viktigt att få med sig pedagoger och skolledning. Att man tillsammans kartlägger vilka elever som behöver det här stödet. För eleverna vill läsa. Och när de väl använder talböcker leder det förhoppningsvis till mer läsning. Anja avslutar med att berätta om den intervjuade elev som hade en synpunkt på inläsaren av en talbok:

– Det var en som pratade skånska och det var som ett annat språk – hälsa MTMatt de kan tänka på det!

Anja Sahlstedt arbetar på Medioteket som är Stockholms stads pedagogiska resurs för Stockholms kommunala skolor och förskolor.

Text och foto Marita Forsberg

Mer information

Kandidatuppsatsen ”Talböcker i skolan – stöd eller stigma?” i biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås finns att ladda ner på: www.diva-portal.org.(öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)