Heléne Peiper hjälper Amanda att hitta den rätta boken
Heléne Peiper hjälper Amanda att hitta den rätta boken

Samarbete och tid - nyckeln till framgång

På Västbergaskolan i Hägersten är det en självklarhet att elever som har svårt att läsa tryckt text får läsa talböcker och inlästa läromedel. Engagemang, tid och ett fint samarbete på skolan har resulterat i goda rutiner som gynnar eleverna.

Västbergaskolan är en fristående F-9-skola som har cirka 660 elever. Invid ljusgården, centralt placerad på skolan ligger biblioteket.
Här möter vi Heléne Peiper, som arbetar 75 procent av sin tid där och resten på fritidsklubben och Marina Christiansen som är specialpedagog. I biblioteket finns även Amanda Olsson och Lovisa Olsson som går i nian och Zelma Karlbom som går i sexan, alla tre är vana talboksläsare.
- Jag läser gärna böcker som handlar om livet, som till exempel Pojken med den randiga pyjamasen eller fantasyböcker, säger Lovisa. Hon får medhåll av Amanda och Zelma som också gillar fantasyböcker.
Enligt dem ska böckerna helst vara spännande från början och gripa tag i en, men det kan vara svårt att hitta bra böcker. De vill gärna ha boktips och menar att det är bra att Heléne finns i biblioteket, hon hittar den rätta boken.

Alla har fasta timmar i skolbiblioteket

Alla årskurser upp till 6:an har en lektionstimme i veckan i biblioteket. Heléne märker att eleverna, när de börjar läsa talböcker, blir mer delaktiga i boksamtal. Heléne och specialpedagogen Marina har samarbetat kring talböckerna i flera år och byggt upp rutiner så att alla elever som behöver talböcker också får det.
- Elever i trean som inte kommer igång med läsningen erbjuds att läsa talböcker, något som alla vårdnadshavare har varit positiva till, säger Marina. I samband med utvecklingssamtal eller dyslexiutredning erbjuds elev och vårdnadshavare att komma till biblioteket för att få information om talböcker. De får också inloggning till tjänsten Egen nedladdning. Då kan eleven på egen hand ladda ner och läsa talböckerna i appen Legimus.
- Att bygga upp verksamheten och hitta arbetsgången, den röda tråden, har tagit tid och det måste det få göra, säger Heléne och Marina håller med.
Arbetet läggs upp olika på mellan- och högstadiet och man arbetar individuellt med eleverna. Sedan måste hela personalen känna till talböcker och vad som gäller för dem. Det är också viktigt att återkommande prata om talböcker, i olika sammanhang, för att skapa en tillåtande stämning på skolan där det är ok att läsa på olika sätt. Skolan köper också in läromedel som är inlästa, så att alla elever har möjlighet att läsa dem.

Heléne laddar ner talböcker på biblioteket och lånar ut till eleverna, oftast på en mp3-spelare. Utvecklingen har gått från utlån av cd-skivor som lästes via talboksspelare till läsning av läromedel via surfplattor som skolan lånar ut och skönlitteratur via elevens egen mobiltelefon. Nedladdningen av talböcker på biblioteket har minskat i takt med att allt fler elever laddar ner på egen hand genom tjänsten Egen nedladdning.

Amanda, Lovisa och Zelma tycker att det är smidigt att läsa talböcker i appen Legimus, även om det någon gång krånglat med nedladdningen. De läser talböcker på många olika ställen och i olika sammanhang, i skolan, hemma, på tunnelbanan, under långa bilresor och på loven.

Uppföljningar och träffar

Skolbiblioteket började att arbeta med Egen nedladdning 2011 då de var med i ett pilotprojekt som drevs av Medioteket i Stockholm.
- Eleven behöver hitta sitt eget sätt att komma igång och använda appen och de behöver använda den hemma också, säger Heléne. I början trodde vi att det skulle flyta på av sig själv, men nu har vi lärt oss att eleverna behöver fortsatt stöd när de har egen inloggning.
Det är framför allt speciallärarna, som ofta träffar eleverna, som följer upp hur det går. Marina träffar eleverna i små grupper och puffar på. Biblioteket bjuder in till träffar för mellanstadieeleverna och vårdnadshavare på kvällstid. Det är ett tillfälle att informera, visa appen, ge och få tips och att lära känna varandra.
För elever på högstadiet ordnas träffar under skoltid. Amanda, Lovisa och Zelma menar att talböckerna har gjort jättestor skillnad för dem. De tycker att de har blivit bättre på att läsa och säger att de aldrig skulle ha läst böcker om de inte hade haft talböcker. Det skulle ha tagit alldeles för lång tid.
- Man måste koncentrera sig jättemycket, säger Zelma, annars börjar man tänka på något annat. Om det händer något i klassrummet och man springer dit, då fortsätter ju boken.
Även Heléne och Marina tycker att talböckerna gör skillnad för eleverna.
- För elever som kommer igång med läsningen av talböcker och som får stöd hemifrån underlättas kunskapsinhämtningen betydligt. De klarar sina studier bättre än de annars skulle ha gjort, säger Marina.

Text Helena Nordqvist Foto Anna-Lena Andersson

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)