Alla filmer för skola

På den här sidan har vi samlat alla filmer som på olika sätt kan användas i skolan. Både filmer för information och för fortbildning.

Mest som information

 

Välkommen till talböckernas värld, Legimus och talböcker för yngre läsare.
En kort informationsfilm om talböcker och Legimus. Filmen vänder sig till yngre läsare och visar läsglädjen med talböcker.

Film om talböcker och Legimus
Den här filmen om talböcker och Legimus hoppas vi kan visa hur roligt och enkelt det är med talboksläsande.

Film om att studera med talböcker
En inspirationsfilm om att studera på universitet och högskola med talböcker.

Läs med öronen - Linköping
I ett samarbete mellan Linköpings skolor och bibliotek finns ett projekt som kallas ”Läsa med öronen”. I den här filmen samlar man erfarenheter, specialpedagoger, elever och bibliotekarier berättar om fördelarna med Legimus.

Det utvidgade textbegreppet
En film från Nationella biblioteksstrategi-utredningen som lyfter tillgängliga medier och det vidgade textbegreppet. Dyslektiker och bibliotekarier berättar om olika sätt att läsa.

Mest som fortbildning


Eleven, talboken och skolan
Maria Samuelsson arbetar som lärare i årskurs 4-6 på Värgårdsskolan i Kinda kommun. Hon har också ett uppdrag som förstelärare med inriktning på inkludering. Här berättar Maria bland annat om lärarens roll för att alla elever ska bli delaktiga i klassens arbete.

Stödjande ”läs- och skrivappar” - ett bra alternativ för elever med läs- och skrivsvårigheter?Idor Svensson bedriver forskning inom psykologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning riktar in sig på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Idor menar det finns alternativa sätt att ta till sig och förmedla text och att det är viktigt för elever med läsnedsättning att få tillgång till alternativa verktyg/appar.

Talböcker i skolan
En film om hur samarbete mellan pedagoger och skolbibliotek kring talböcker gagnar elever med läsnedsättning.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)