Jenny Edvardsson och några av hennes elever

Nya lösningar i skolan väcker läslust

Animerade videos, att rösta med mobilen, bloggar och lättläst är vardagsmat för Jenny Edvardssons gymnasieelever i Kristianstad. Tekniska lösningar i skolan var också det som gjorde att just Jenny blev årets vinnare av MTM:s Amypris

Wendesgymnasiet i Kristianstad är en yrkesinriktad skola med bland annat fordons- och transportprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet.

− Eleverna som går här har en dragning åt praktiska yrken och intresset för böcker och läsning är inte alltid på topp. Ungefär en tredjedel av mina elever har någon form av läsnedsättning. Det är en utmaning jag gillar! säger Jenny Edvardsson, lärare i historia och svenska.

Sedan augusti 2015 är Jenny även förstelärare i svenska, språkutveckling och IKT (informations- och kommunikationsteknik). Som ny på skolan ställde hon höga krav på rektorn. Hon ville ha öronmärkta Ipads som alltid skulle vara i klassrummet.
− Det digitala intresset har alltid funnits sedan jag började jobba som lärare. En del svårigheter försvinner ju nästan om man hittar alternativ.
Jenny Edvardsson har tidigare arbetat som rektor.

− När jag började som rektor plockade man bort "stökiga" elever från klassrummen och jag tror inte på det. Jag tror att man behöver social gemenskap. Hur kan man göra för att hitta vägar så att alla kan vara i klassrummet? När jag blev lärare igen var det självklart för mig att försöka hitta dessa vägar.

Alla elever i Kristianstads kommun har tillgång till inlästa läromedel från Inläsningstjänst vilket är en bra bas enligt Jenny. De med läsnedsättning får även skönlitteratur och facklitteratur som talbok via MTM:s bibliotek Legimus. I undervisningen använder Jenny dessutom digitala verktyg för dem som behöver, till exempel talsyntes, rättstavningsprogram och skrivmallar. Och så lättlästa böcker.

− Jag arbetar med lättlästa böcker både i historie- och svenskundervisningen. Till exempel har jag använt en återberättad version av Mina drömmars stad när jag ville ge en bild av Sverige i gränslandet mellan jordbrukssamhälle och industrisamhälle. I svenskundervisningen använder jag en del lättläst litteratur när vi arbetar med lässtrategier.

− Bara för att man anpassar och gör undervisningen mer tillgänglig betyder inte det att man förenklar allt. Kraven finns ju fortfarande kvar och är samma. Om man inte läser böcker kan man inte börja med Dostojevskij utan kanske med Axel var idiot, som är en lättläst bok, och analysera den. Eller noveller som man hittar i Spotify.

Bloggar är som sagt vardag för hennes elever. Före varje lektion kan de ta del av vad som ska hända på nästa lektion. Och är de sjuka kan de ha koll på vad som görs.
Det är ett transperent system. Jenny har också insett att andra gymnasielärare är intresserade av hennes arbetssätt. Så nu har hon också bloggar riktade till pedagoger och lärare. Och hon föreläser några gånger per termin på skolor och utbildningar. Det verkar vara Jennys år. Hon har fått Lärarförbundets lärarpris, Amypriset och Guldäpplets andra pris.
Vad betyder priser och uppmärksamhet för dig?
− Det är ett kvitto på att jag gör rätt, det sporrar mig. Vad kan jag mer göra som jag inte gör i dag? Och hur kan mitt arbete sporra andra?

 

Jennys tips till lärare som vill jobba tillgängligt

3 IKT-tips (information och kommunikation)

 

Tips 1: Googles olika produkter

Du kan skriva och dela dokument genom Google docs, du kan skicka e-post genom Gmail, du kan samla dina olika dokument i Drive, du kan driva en egen blogg genom Blogger, du kan ha live-möte via HangOuts och du kan lägga upp dina filmer eller se andra filmer via Youtube. Genom Googles produkter får du en bra grund att utgå ifrån.

Tips 2: Pearltrees

Denna funktion är fantastisk. Du skapar ett konto och kan sedan samla allt bra du hittar på nätet på ett och samma ställe, Pearltrees. Du kan skapa mappar och undermappar och få bra struktur på ditt samlade innehåll. Drar du ner appen kan du samla saker i din telefon och när du sedan loggar in på pearltrees på datorn synkas dina enheter och det du dragit ner till telefonen finns också på datorn.

Tips 3: Voto.se

Genom voto.se kan du få till snabba omröstningar och återkopplingar i ditt klassrum. Eleverna kan använda sina smarta telefoner, paddor eller datorer för att svara och du kan visa resultatet direkt på din egen enhet.

3 tips för mer tillgänglig undervisning


Tips 1: Se över den litteratur du använder i klassrummet

Våga hitta alternativ. Använd ljudböcker, lättlast material, Spotify, Legimus och Inläsningstjänst förutom de vanliga läroböckerna.

Tips 2: Använd dig av högläsning

Läs texter högt för dina elever. Stanna upp och fånga in svåra ord och begrepp samt diskutera innehåll och textens struktur. Ge eleverna lässtrategier så att de själva vet hur de ska närma sig och förstå olika texttyper.

Tips 3: Använd tillägg till Chrome och Google docs

Om eleverna arbetar med Chrome kan du hjälpa dem genom att lägga till gratis tillägg såsom talsyntesen SpeakIt.Gör du det kan eleverna sedan markera all text de hittar på Internet och få texten uppläst. Bra stöd för de som behöver. Arbetar eleverna med Google docs kan du lägga till tillägget Stava Rex, en rättstavningshjälp, så att de får hjälp när de skriver egna texter. Via länken som följer kan du se hur man lägger till via Chrome: https://youtu.be/jiLIjkGeHTY.

TEXT: LENA BOQVIST
FOTO: CATHARINA KÅBERG

Mer information

Här finns Jenny Edvardssons två bloggar

Jenny på Wendes
Fröken JE:s blogg

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)