Brukarråd

MTM:s brukarråd är ett rådgivande organ som ska främja kontakter med målgrupper, intresseorganisationer och förmedlare. Brukarrådet ska även hjälpa myndigheten i frågor som rör det nationella kunskapscentret.

Rådets ordförande är MTM:s generaldirektör Magnus Larsson.

Ledamöter:

  • Tove Eriksson, Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB)
  • Elisabeth Ljungdahl, Nationella skolbiblioteksgruppen
  • Joakim Uppsäll-Sjögren, Dyslexiförbundet
  • Håkan Thomsson, Synskadades riksförbund (SRF)
  • Klas Nelfelt, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
  • Linda Bergfeldt, Afasiförbundet
  • Lillemor Holgersson, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
  • Maria Hermanson, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

    Läs mer om Brukarrådet (PDF, öppnas i nytt fönsyer)

Senaste protokoll

Protokoll från mötet 2020-02-11 (PDF, öppnas i nytt fönster)
Bilagor:
Tillgänglighetsdirektivet
Läget på Legimus
NIP, presentation

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)