Två unga kvinnor med läsplatta
Foto: Elliot Elliot

Olika typer av talböcker

Olika typer av talböcker

Det finns flera olika sorters talböcker
som talböcker med text, lättlästa talböcker,
böcker för lästräning och böcker
på andar språk än svenska.

Talbok
På MTM gör vi talböcker
som det går att bläddra och söka i.
Det går också att sätta digitala bokmärken i böckerna.
Om böckerna har bilder finns det bildbeskrivningar
i talböckerna. Det gör det enklare
för läsare med synnedsättning.

De flesta talböcker är inlästa med mänskligt tal.
Men böcker för högskolan
och vissa faktaböcker
är inlästa med syntetiskt tal.
Det kallas för talsyntes.

Talbok med text
En talbok med text
innehåller både ljud, text och ibland bilder.
När du läser en talbok med text
visas bokens text och bilder på skärmen
samtidigt som du lyssnar på boken.

Lättlästa böcker
MTM gör lättlästa böcker
på sitt eget förlag LL-förlaget.
Det är böcker med enkla ord genomtänkt form
och ibland med många bilder.
Dessa böcker och andra förlags lättlästa böcker
läser vi in långsamt, tydligt och med inlevelse.
Vissa böcker har också musik eller andra ljud,
som till exempel fågelkvitter.
Vi kallar detta för specialinläsningar.

Talböcker för lästräning
Om du har läs- och skrivsvårigheter
behöver du kanske träna dig i att läsa.
Det finns talböcker som är inlästa
i olika hastigheter.
De är särskilt bra för dig som läser
en talbok samtidigt som du följer med
i den tryckta texten.

Facklitteratur för seende
Facklitteratur för seende
är en bok med många bilder eller illustrationer.
Böckerna är i första hand för de personer
som kan se bilderna
men som behöver få texten uppläst.

Det finns facklitteratur för seende
för både barn och vuxna.
Det finns också som handböcker
och annan litteratur på högskolan.

Skönlitteratur för seende
Skönlitteratur för seende
fungerar på samma sätt
som facklitteratur för seende.
De är böcker med många bilder
och där texten är inläst.
Tecknade serier som bok
är exempel på en sådan här inläst bok.

Engelsk språkträning 

MTM gör talböcker på lätt engelska.
De är bra för dig som har en läsnedsättning
och behöver träna på uttal.
Böckerna är inlästa i två hastigheter
både normal och långsam hastighet.

De här böckerna passar i skolan
och finns för alla åldrar,
också för vuxna.

Talböcker på andra språk 

MTM har en stor samling talböcker på över 50 språk.
För vissa språk har vi många inlästa böcker,
andra språk har vi bara några stycken böcker av.

MTM erbjuder talböcker för olika behov. Bland annat finns talböcker med text, lättlästa böcker, böcker för lästräning, böcker på andra språk och böcker för språkträning.

En och samma titel kan finnas i flera versioner, olika översättningar eller bearbetningar. En titel kan också finnas i olika format, till exempel som både talbok och punktskriftsbok. Alla böcker finns i det digitala biblioteket legimus.se.

Talbok 


MTM:s talböcker produceras i Daisy-format. Det innebär att man kan bläddra, söka på kapitel, sidor och rubriker samt sätta bokmärken. Bildbeskrivningar av eventuella illustrationer i boken underlättar tillgängligheten för läsare med synnedsättning. Talböcker är antingen inlästa med mänskligt tal eller med syntetiskt tal, så kallad talsyntes. Romaner, biografier och barnböcker läses oftast med mänskligt tal. För högskolelitteratur och vissa faktaböcker används talsyntes.

Talböcker med text 


Talböcker med text innehåller ljud samt den tryckta bokens text och bilder. När man läser en talbok med text, med hjälp av läsprogram, visas text och bilder samtidigt på skärmen.

Lättlästa böcker

MTM producerar lättlästa böcker, LL-böcker, som är böcker med lättläst text, många bilder och genomtänkt typografi. Alla LL-böcker läses in långsamt, tydligt och med inlevelse.

Specialinläsningar 


Specialinläsningar är talböcker med lättläst text och rak handling. Böckerna har musikinslag och/eller olika ljudillustrationer  och ibland flera röster. Texten är inläst långsamt, tydligt och med inlevelse. Böckerna är i första hand gjorda för personer med någon form av utvecklingsstörning.

Talböcker för lästräning 


Talböcker för lästräning består av en vanlig inläsning och en eller flera långsamma. Personer med läs- och skrivsvårigheter kan träna sig i att läsa tryckt text med hjälp av dessa böcker. När man läser talboken följer man samtidigt med i den tryckta boken, som i allmänhet har kort och lättläst text, läsvänlig typografi och ett roligt eller spännande innehåll.

Facklitteratur för seende 


Facklitteratur för seende är en handbok eller annan typ av illustrerad bok där bilden utgör det viktigaste elementet i bokens innehåll. Böckerna görs främst för synsvaga och personer med läs- och skrivsvårigheter som kan tillgodogöra sig bilderna, men som behöver få texten uppläst. Inläsaren vägleder läsaren genom att hänvisa till bilderna i den tryckta boken. I barnböckerna anger ett pling när man ska vända blad och sidnummer läses alltid. Facklitteratur för seende finns för barn och vuxna och som högskolelitteratur.

Skönlitteratur för seende

Skönlitteratur för seende fungerar på samma sätt som facklitteratur för seende. Exempel på böcker som blir skönlitteratur för seende är grafiska romaner, det vill säga längre tecknade serier i bokform.

Engelsk språkträning 


MTM gör talböcker på lätt engelska som kan användas för språk- och uttalsträning av alla med läsnedsättning. Böckerna är inlästa i både normal och långsam hastighet. De böcker som används är bearbetade och förkortade texter, ofta kända klassiker, med olika svårighetsgrad och kan användas för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Böckerna passar även för personer som studerar på Komvux. Böckerna kräver ett ordförråd som omfattar från 300 till 6 000 engelska ord.

Talböcker på andra språk 


MTM har en världsunik samling talböcker på över 50 språk. Antalet talböcker inom de olika språken varierar stort. Det beror dels på hur stor språkgruppen är i Sverige, dels på tillgången till talböcker från olika språkområden. MTM köper in färdiga inläsningar från olika länder men lånar också in talböcker på andra språk genom internationella lån.

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)