Foto på Yvonne Lööw Olebark och Maria Samuelsson
Yvonne Lööw Olebark och Maria Samuelsson, Foto: Maria O´Donnell

Ge eleverna de verktyg de behöver

Lärare kan arbeta med barn och talböcker på många olika vis. Så här berättar Yvonne Lööw-Olebark och Maria Samuelsson, som båda är lärare:

– Det gäller att möta eleven där den är, och kunna ge eleven de verktyg som behövs. Man behöver hitta en strategi som passar varje elev. Samma hjälpmedel passar inte alla, säger Yvonne Lööw-Olebark, med 30 års erfarenhet som lärare, nu senast på Eriksdalsskolan i Stockholm.

– Jag låter eleverna testa alla olika hjälpmedel vi har, däribland talböcker. Det gäller att individualisera undervisningen och anpassa den efter elevens behov, menar hon.

För Maria Samuelsson på Värgårdsskolan i Kisa är valet av talböcker för en elev med läsnedsättning en självklarhet. Maria har arbetat med talböcker ända sedan de fanns på kassett. Hennes senaste elev med dyslexi fick sin diagnos i fjärde klass och går nu i sexan.

– Min elev följer inte bara med i undervisningen nu, hon har också fått så mycket bättre självkänsla! Hon har fått ett större ordförråd, kommer ihåg vad hon läst och kan återberätta innehållet. Det viktigaste är att hon nu kan vara delaktig på samma villkor som de andra eleverna, menar Maria.

Maria vill framhålla en sak till:

– Med inlästa läromedel och talböcker ökar också elevens möjligheter att nå målen i skolan.

Ge mycket stöd till en början

Hon berättar också att läraren inledningsvis måste vara beredd att ge mycket stöd när eleven ska lära sig att använda talböcker. Det kan ta tid att ladda ner böcker och använda talböcker. Det handlar också om att tillängna sig en teknik att läsa genom att lyssna.

– Nu när hon lärt sig det tar hon självmant upp sin bok och läser när hon får tid över. Detta var alltså en tjej som inte ens ville ta i vanliga böcker förut.

Maria använder talböckerna som ”vanliga” böcker. När hon undervisar i svenska läser alla barnen samma bok, och eleven med dyslexi läser sin talbok. Det underlättar att det är så enkelt att få tag i talböcker. Eleven själv säger:

– Jag går till biblioteket, laddar och lyssnar. Det är lätt. Jag kan välja vad jag vill. Ingen i klassrummet reagerar på att hon läser talböcker.

– När hon fick sin diagnos visade jag en film om dyslexi. Vi pratar helt öppet om det. På det viset blir det inget konstigt med att hon har en dator och de andra inte. Som pedagog ska du signalera att detta sätt att läsa på är lika mycket värt som något annat.

Artikel ovan är hämtad ur foldern Talböcker i skolan
som du kan beställa gratis eller ladda hem

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)