Bild på Katti Hoflin

5 frågor till Katti Hoflin, ordförande i Läsdelegationen

Läsdelegationens uppdrag är att se hur barn och ungdomar ska få likvärdiga förutsättningar för en god läsförmåga och lustfylld läsning.

TEXT CARINA GERDIN    FOTO MATTIAS P. DAHLQVIST

Vad ska Läsdelegationen göra?

– Vi ska komma med förslag på hur alla barn och unga ska få del av ett fantastiskt språk, förstå vad de läser och kunna ta del av det demokratiska samhället. Vi tittar både på hur det fungerar i skolan, hur barn och unga ska få likvärdiga förutsättningar att utveckla sin läs- och skrivförmåga, och på fritiden; bibliotek, idrott och tillgången till vuxna läsande förebilder.

Var befinner sig arbetet just nu?

 – Nyligen hölls ett seminarium i Rosenbad, där inbjudna från hela landet delade goda exempel. Detta för att sätta fingret på sådant vi redan har funnit är framgångsfaktorer. Vi försöker ta in så mycket information som vi kan via regionala nätverksträffar. Vi började i Skellefteå i april och ska förstås också täcka in övriga landet.

Vilket fokus har tillgängliga medier?

– Vi har identifierat några områden att titta närmare på. Det gäller tidiga insatser och att hitta en röd tråd från nyfödd och hela vägen genom gymnasiet, så att den som har särskilda behov, till exempel läs- och skrivsvårigheter, inte faller bort. Tillgången till skolbibliotek är inte likvärdig idag, detsamma gäller tillgängliga medier. Läsdelegationen samverkar med bland andra MTM, SPSM och Skolverket i dessa frågor. Vi ska också sätta fart på arbetet med referensgrupper. I dem ingår pedagoger, förskolelärare, lärare, bibliotekarier, barn och unga och företrädare för de nationella minoriteterna och för barn och unga med funktionsnedsättning.

Kan det komma konkreta förslag på insatser redan snart?

– Ja, det kan hända, kanske efter sommaren. Nu tittar vi på områden där vi ser att man borde göra annorlunda.

Vad hoppas du blir slutresultatet av Läsdelegationen?

– En hög nationell medvetenhet om att läsning är jätteviktigt och att vi har lyckats skapa uppmärksamhet om varför det är det. Jag hoppas också att det finns en beredskap att ta emot och förverkliga våra förslag när vi väl konkretiserar dem.

Artikeln är hämtad ur vår tidning Läsliv, nr 2, 2017. Ladda hem eller beställ tidningen gratis

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)