Ung kille med hörlurar
Foto: Elliot Elliot

Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter? Vi ger dig läsning på dina villkor

Läs som det passar dig

MTM har ett uppdrag att ge personer med läsnedsättning
eller bristande läsförståelse
tillgång till nyheter, information
litteratur och kurslitteratur
på det sätt som passar var och en.

Tillgängliga medier
Vi gör talböcker, taltidningar, punktskrift och lättläst.
Det kallas att vi gör medier tillgängliga.
Mer än en halv miljon människor i Sverige
har en funktionsnedsättning som gör
att de har svårt att läsa vanlig tryckt text.
Det kan bero på
att personen till exempel har en synnedsättning,
dyslexi, ADHD eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Lagen säger att de personer som har en läsnedsättning
har rätt att få anpassade medier.

Talböcker
En talbok är en inläst bok.
Alla som har en läsnedsättning får låna och läsa talböcker.
I vårt digitala bibliotek Legimus finns mer än 100 000 talböcker.
Ditt bibliotek hjälper dig att ordna ett konto
för att själv ladda ner och låna talböcker.
Till Legimus.se

Taltidningar
De flesta av landets dagstidningar
finns som taltidning.
Läs mer om taltidningar här

Lättlästa böcker
I lättlästa böcker är språket enklare,
meningarna är kortare
och formen är luftigare.

LL-förlaget ger ut ungefär 30 nya böcker varje år.
Vi ger ut både skönlitteratur och fakta
för vuxna och unga läsare.
Det finns andra förlag
som också ger ut lättlästa böcker.
Vilja, Nypon, Hegas och Argasso är några av de förlagen.
Till LL-förlaget

Lättlästa nyheter
8 Sidor är en lättläst nyhetstidning
som kommer ut en gång i veckan.
Den finns som papperstidning, inläst och i punktskrift.
8 Sidor finns också på webben.
Till 8 Sidor

Tidningen Sesam är en annan lättläst nyhetstidning.

Har du eller någon i din närhet svårt att läsa – på grund av dyslexi eller annan läsnedsättning? Studerar du på högskola och behöver anpassad studielitteratur? Eller har du en åldersrelaterad synnedsättning och vill läsa din vanliga morgontidning? Eller behöver du enklare och mer lättlästa texter?

Läs på det sätt som passar dig!

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har i uppdrag att ge personer med läsnedsättning eller bristande läsförståelse tillgång till nyheter, information, litteratur och kurslitteratur på det sätt som passar dem. Vi gör talböcker, taltidningar, punktskrift och lättläst. Vi gör medier tillgängliga så att alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor.

För personer med läsnedsättning

Idag har mer än en halv miljon svenskar en funktionsnedsättning som gör att de har svårt att läsa. Det kan till exempel bero på en synnedsättning eller dyslexi. Enligt lag har man rätt till anpassade medier, det vill säga talböcker, taltidningar eller punktskrift. 

Talböcker

En talbok är en inläst fullständig version av en utgiven bok. Alla som har en läsnedsättning har rätt att låna talböcker på det lokala biblioteket eller ladda ner dem genom MTM:s digitala bibliotek legimus.se med mer än 110 000 titlar. Vänd dig till ditt bibliotek om du vill låna talböcker.
Läs mer om talböcker
Sök efter talböcker i Legimus  (öppnas i nytt fönster)

Taltidningar

De flesta av landets dagstidningar finns som taltidning. Taltidningen innehåller hela papperstidningen och kommer ut samtidigt som papperstidningen.

Kontakta prenumerationsavdelningen på din dagstidning om du vill läsa tidningen som taltidning. När du har gjort en beställning kontaktar vi på MTM dig för att ta reda på hur du vill läsa din taltidning; taltidningsspelare, app eller dator. Vi gör också ett hembesök om du önskar.
Läs mer om taltidningar
Dessa dagstidningar finns som taltidning

Om man behöver enkla texter för att förstå 

Många har behov av enkla texter, till exempel ovana läsare eller personer med svenska som andraspråk. För att hjälpa denna grupp producerar vi lättlästa böcker via LL-förlaget och ger ut den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor. 

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker finns för unga och vuxna. I lättlästa böcker är språket och berättelsen enklare, meningarna är kortare och layouten är luftigare.

LL-förlaget ger ut cirka 30 nya böcker varje år. Det är en bred utgivning med både skönlitteratur och faktaböcker. Det finns även andra förlag som ger ut lättlästa böcker, som till exempel Vilja, Nypon, Hegas och Argasso.
LL-förlaget (öppnas i nytt fönster)

Lättlästa nyheter

Den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor gör det möjligt för personer med bristande läsförståelse att följa med i vad som händer i Sverige och i världen. 8 Sidor kommer ut en gång i veckan, som papperstidning, inläst och i punktskrift. Dessutom uppdateras den varje vardag på webben. Det finns även andra lättlästa nyhetstidningar, som Sesam.
8 Sidor (öppnas i nytt fönster)

 

 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)