Bild på surfplatta och hörlurar.
Foto: Apelöga

Kurslitteratur och läromedel

Böcker i skolan och på högskolan

MTM gör talböcker för personer med läsnedsättning
som studerar på högskolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,
har ansvar för talböcker
för de elever som går i grundskolan och gymnasiet
och på yrkesutbildningar.

Högskola och universitet
MTM samarbetar med biblioteken
på universitet och högskolor
så att studenter kan låna sin kurslitteratur
som talbok, e-text eller punktskrift.
Biblioteket registrerar användare för Egen nedladdning
och hjälper till om studenterna behöver hjälp med
att ladda ner sina böcker.

På högskolor och universitet finns det också
samordnare för studenter med funktionsnedsättning
som kan hjälpa till.

Ofta tar det flera veckor att göra en talbok.
Därför är det viktigt
att beställa böckerna i god tid innan kursen börjar.

Här kan du se en film om
hur du kan studera med talböcker.

Ansvaret för att förse personer med funktionsnedsättning med tillgänglig kurslitteratur och läromedel skiljer sig åt mellan olika skolformer. På universitet och högskola kan studenter låna tillgänglig kurslitteratur från MTM. I grundskola och gymnasium ska skolhuvudmannen se till att elever får tillgängliga läromedel. Inom yrkeshögskolan ska skolan förse den studerande med särskilt pedagogiskt stöd.

Universitet och högskola

MTM har ett särskilt uppdrag att producera kurslitteratur till högskolestudenter med en läsnedsättning. MTM anpassar därför obligatorisk kurslitteratur som talbok, punktskriftsbok samt e-text. Titlarna finns att låna i Legimus.

MTM samarbetar med universitets- och högskolebibliotek och det är via biblioteken som studenten får tillgång till MTM:s produkter och tjänster.  Biblioteken registrerar studenten i Legimus, ger support och beställer ny kurslitteratur. Det är viktigt att beställa kurslitteraturen i god tid eftersom produktionstiden är minst 8 veckor.
Om högskolebibliotekens stöd till studenter (till legimus.se, öppnas i nytt fönster)
Information till studenter (till legimus.se, öppnas i nytt fönster)

Yrkesutbildningar

Studerande med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan kan få särskilt pedagogiskt stöd. Särskilt pedagogiskt stöd kan innebära olika insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter som kan uppkomma i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning, till exempel tillgängliga kurslitteratur. Det är utbildningsanordnarens ansvar att tillgodose den studerandes behov av stöd.
Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan (öppnas i nytt fönster)

Grundskolor och gymnasium

Det är skolan som ska förse elever inom grundskola och gymnasium med de tillgängliga läromedel som eleven behöver. Skolan köper tillgängliga läromedel från förlag och producenter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsnedsättning ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM har Hitta läromedel, en söktjänst för förlagsutgivna läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang samt tjänsten Fråga en rådgivare där skolpersonal kan kontakta en rådgivare för frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning.
Läs mer på pecialpedagogiska skolmyndigheten (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)