Ung man lyssnar med hörlurar och läser samtidigt i böcker
Foto: Liza Simonsson

Studielitteratur och läromedel

Böcker i skolan och på högskolan

MTM gör talböcker för personer med läsnedsättning
som studerar på högskolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,
har ansvar för talböcker
för de elever som går i grundskolan och gymnasiet
och på yrkesutbildningar.

Högskola och universitet
MTM samarbetar med biblioteken
på universitet och högskolor
så att studenter kan låna sin kurslitteratur
som talbok, e-text eller punktskrift.
Biblioteket registrerar användare för Egen nedladdning
och hjälper till om studenterna behöver hjälp med
att ladda ner sina böcker.

På högskolor och universitet finns det också
samordnare för studenter med funktionsnedsättning
som kan hjälpa till.

Ofta tar det flera veckor att göra en talbok.
Därför är det viktigt
att beställa böckerna i god tid innan kursen börjar.

Här kan du se en film om
hur du kan studera med talböcker.

MTM har som särskilt uppdrag att producera studielitteratur till högskolestuderande med läsnedsättning. Studenten lånar sedan kurslitteraturen på högskolebiblioteket. I grundskolan och gymnasium ska skolhuvudmannen förse elever med tillgängliga läromedel. Inom yrkeshögskolan ska skolan förse den studerande med särskilt pedagogiskt stöd.

Högskola och universitet

MTM samarbetar med universitets- och högskolebibliotek för att göra det möjligt för studenter att låna sin kurslitteratur som talbok, e-text eller punktskrift.

Biblioteket registrerar användare för Egen nedladdning, ger support och beställer ny kurslitteratur. Den studerande kan också kontakta högskolans samordnare för särskilt pedagogiskt stöd

Det är viktigt att beställa obligatorisk kurslitteratur i god tid eftersom produktionstiden är minst 8 veckor. 

Om högskolors och biblioteks stöd till studenter (till legimus.se, öppnas i nytt fönster)

Information till studenter (till legimus.se, öppnas i nytt fönster)

Yrkesutbildningar

Studerande med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan som har behov av särskilt pedagogiskt stöd i utbildningen ska få det stöd han eller hon behöver. Särskilt pedagogiskt stöd kan innebära olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter som kan uppkomma i studiesituationen på grund av en funktionsnedsättning, inklusive tillgängliga kurslitteratur. Det är utbildningsanordnarens ansvar att tillgodose den studerandes behov av stöd.

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan (öppnas i nytt fönster)

Grundskolor och gymnasium

Det är skolan som ska förse elever inom grundskola och gymnasium med de läromedel som eleven behöver. Skolan köper läromedel från förlag och producenter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsnedsättning ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. SPSM ska arbeta främjande så att tillgängliga läromedel finns på likvärdigt sätt för alla elever. SPSM:s främjande arbete kring tillgängliga läromedel innebär att de har en rådgivande funktion gentemot förlag och producenter. Stödet ska stötta förlagen och producenterna i deras arbete med att utforma läromedel så att de blir så tillgängliga som möjligt. SPSM producerar även tillgängliga läromedel i den mån kommersiella marknaden inte täcker de behov som finns. Dessutom anpassar myndigheten förlagsutgivna läromedel.

De av SPSM producerade läromedlen och anpassningarna säljs i SPSM:s webbutik.

MTM samarbetar med SPSM och en del av SPSM:s produktion finns i legimus.se. Böckerna går att låna på det lokala biblioteket eller ladda ner från legimus.se.  

Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndigheten (öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)